Markowe artykuły w cenach obniżonych aż do -80%
Darmowa dostawa dla zamówień na kwotę powyżej 500 złotych
Zmień język:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także podczas kontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być z Państwem powiązane, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, informacje o zachowaniu użytkownika.

 

I. Nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz inspektora ochrony danych

1. Zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma SportSpar GmbH, Gustav Adolf Ring 7, 04838 Eilenburg (Niemcy), tel.: + 49 34237007-0, e-mail: kontakt@sportrabat.pl. patrz również dane firmy pod adresem https://www.sportrabat.pl/dane-firmy.

2. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: adw. Christian Krösch, SLK Compliance Services GmbH, Königsbrücker Straße 76, 01099 Drezno, tel.: + 49 35189676360, e-mail: datenschutz@slk-compliance.de.

 

II. Ogólne informacje o gromadzeniu, przekazywaniu i okresie przechowywania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, federalną ustawą o ochronie danych (niem. BDSG) oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami.

2. Podstawowym celem przetwarzania danych jest ustanowienie i realizacja stosunku umownego z Państwem. Podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub telefonicznie podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawę prawną dla takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Państwa odrębna zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a), 7 RODO może służyć jako aprobata przepisów o ochronie danych. Przetwarzamy Państwa dane również w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa handlowego i podatkowego. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane również na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich.

3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Państwa dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim tylko wtedy, gdy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO udzielą Państwo na to wyraźnej zgody, przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych w przypadku, gdy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny ich przekazywania oraz jest to prawnie dopuszczalne i stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO niezbędne do realizacji stosunków umownych z Państwem.

4. Jeśli korzystamy z usług usługodawców kontraktowych w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, wówczas poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej. Zdefiniujemy przy tym również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

5. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do następujących celów. Po zakończeniu stosunku umownego Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będziemy do tego prawnie zobowiązani. Wynika to ze zobowiązań prawnych do przedstawienia dowodów oraz obowiązków przechowywania danych, które są uregulowane m.in. przez kodeks handlowy i ordynację podatkową. Okres przechowywania wynosi wówczas do dziesięciu lat. Ponadto może się zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym można dochodzić wobec nas roszczeń (ustawowy termin przedawnienia od trzech do trzydziestu lat).

 

III. Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Odwiedzanie naszej strony internetowej

1.1 Jeśli korzystają Państwo ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli przeglądają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Dane te obejmują adres IP, sygnaturę czasową żądania z datą, godziną i strefą czasową, wywoływaną ścieżkę URL, kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, stronę internetową, z której pochodzi żądanie (strona odsyłająca) oraz nagłówek identyfikujący User-Agent. Ten ostatni zawiera informacje o nazwie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym i preferowanym języku.

1.2 Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.3 Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej do Państwa przeglądarki. W tym celu Państwa adres IP musi być przechowywany na czas trwania sesji. Przechowywanie danych w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Analiza danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

1.4 Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Pliki dziennika są usuwane w ciągu 10 dni od momentu wyświetlenia strony internetowej.

1.5 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. Dlatego nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu z Państwa strony.

 

2. Korzystanie z plików cookie

2.1 Podczas korzystania z naszej witryny internetowej pliki cookie są przechowywane w Państwa systemie komputerowym. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w Państwa systemie komputerowym. W przypadku wyświetlenia strony internetowej plik cookie może zostać zapisany w Państwa systemie operacyjnym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki przy ponownym wyświetleniu strony internetowej.

2.2 Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:

•Tymczasowe pliki cookie (tymczasowe używanie)

•Stałe pliki cookie (używanie przez ograniczony czas)

•Pliki cookie stron trzecich (od dostawców zewnętrznych zgodnie z oddzielnymi informacjami).

2.3 Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem tymczasowych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem używania tych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Wymagają one rozpoznawania przeglądarki nawet po przejściu na inną stronę. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4 Stałe pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w związku z usługami stosowanej przez nas analizy sieciowej i są używane tylko tak długo, jak wymaga tego cel; ich maksymalny okres używania wynosi dwa lata. W każdej chwili można usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W takim przypadku funkcje i łatwość korzystania z oferty mogą być ograniczone. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem stałych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości naszej strony internetowej oraz jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas, w jaki sposób używana jest strona internetowa, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.5 Pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne do świadczenia naszych usług, są stosowane wyłącznie za Państwa zgodą, którą w każdej chwili można cofnąć. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej przy odpowiednich ustawieniach przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Mogą wyrazić Państwo zgodę za pomocą ustawień swojej przeglądarki, na przykład określając, że będą Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i że będą one akceptowane tylko po wyraźnym potwierdzeniu. Mogą Państwo również określić, że zezwalają na akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Można skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i np. kontrolować akceptację lub odrzucanie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy mieć wówczas na uwadze, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może być niemożliwe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analitycznych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

3. Pozostałe funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

3.1 Nasza strona internetowa oprócz funkcji czysto informacyjnej oferuje różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu należy zazwyczaj podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie powyższe zasady przetwarzania danych.

3.2 Częściowo do przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostali oni wybrani w drodze starannej selekcji i są zobowiązani do świadczenia usług z zachowaniem naszych wytycznych, a także podlegają regularnym kontrolom.

3.3 Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeśli razem z partnerami oferujemy udział w promocjach, konkursy z nagrodami, zawieranie umów lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat można otrzymać po podaniu swoich danych osobowych lub znaleźć w opisie oferty poniżej.

3.4 Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wówczas poinformujemy o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.

 

4. Korzystanie z formularzy kontaktowych

4.1 Pozostałe dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy przekazują je nam Państwo z własnej woli za pomocą naszych formularzy kontaktowych. Zbieramy informacje, które pojawiają się podczas kontaktu z nami. Dotyczy to w szczególności podanego imienia i nazwiska oraz podanych danych kontaktowych, daty i powodu nawiązania kontaktu. Dane osobowe zebrane od Państwa będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO) lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 a) RODO) i które są opisane w niniejszej polityce prywatności. Zgodę, na przykład dla dostawców zewnętrznych na ustawienie plików cookie lub na śledzenie przez nich sieci, można również wyrazić przez wybór odpowiednich ustawień technicznych przeglądarki. W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.2 Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego ma to miejsce wówczas, gdy dana rozmowa z Państwem została zakończona. Rozmowę uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

5.1 W przypadku chęci złożenia zamówienie w naszym sklepie internetowym do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Dane obowiązkowe do realizacji umowy są oznaczone osobno; podanie pozostałych informacji jest dobrowolne. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.2 Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, za pośrednictwem którego będziemy mogli przechowywać Państwa dane na potrzeby przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta w sekcji „Moje konto” lub „Zaloguj się” podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością cofnięcia zgody na ich przechowywanie. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można je zainicjować przez wysłanie wiadomości, korzystając z opcji kontaktu opisanych powyżej. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.3 Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane adresowe oraz dane dotyczące płatności i zamówienia będą przechowywane w związku z wymogami prawa podatkowego i handlowego przez okres dziesięciu lat, a następnie zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przechowywanie lub przetwarzanie w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia ustawowych obowiązków archiwizacji i przechowywania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5.4 Przetwarzamy dane, które podają Państwo w celu realizacji zamówienia. W ramach realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru dostawcy usług płatniczych, dokonanego w procesie składania zamówienia, przekażemy dane dotyczące płatności i zebrane w celu jej realizacji instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, dostawcy usług płatniczych, z którego usług korzystamy lub wybranemu realizatorowi usługi płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane samodzielnie, o ile utworzą Państwo u nich konto. W takim przypadku należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Zamówienia są realizowane za pomocą rozwiązań ERP firm „Afterbuy” (VIA Online GmbH z Krefeld) i „pixi” (Descartes Systems GmbH z Monachium). Obowiązuje wówczas polityka prywatności danego dostawcy usług ERP. Jesteśmy upoważnieni do przekazywania tych danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Nasi usługodawcy mogą przetwarzać lub wykorzystywać Państwa dane tylko w celu, w jakim zostały im przekazane, o ile jest to konieczne. Dane są dostępne dla Państwa przez cały czas. Przy przekazywaniu danych zewnętrznym usługodawcom wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych.

5.5 Nie ma obowiązku podawania w/w danych osobowych. Przekazane dane są niezbędne do zawarcia umowy. Bez udostępnienia danych nie może nastąpić komunikacja, zawarcie umowy ani jej realizacja.

 

6. Newsletter

6.1 Wyrażając zgodę, mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego informujemy o aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

6.2 Podczas zapisywania się do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę Double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość na podany adres e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Ponadto zapisujemy adresy IP, z których Państwo korzystają oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie Państwa rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 a) i c), art. 7 ust. 1 RODO.

6.3 Jedyną obowiązkową informacją, jaką należy podać w celu otrzymania newslettera, jest adres e-mail. Podanie pozostałych, oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolne i służy do osobistego kontaktu z Państwem. Po otrzymaniu potwierdzenia od Państwa zapiszemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dlatego adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja newslettera.

6.4 W każdej chwili można cofnąć zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Zgodę można cofnąć, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając wiadomość na adres podany w Danych firmy.

6.5 Do rozsyłania newslettera używamy oprogramowania Mailjet. W związku z tym Państwa dane zostaną przekazane firmie Mailjet GmbH. Firma Mailjet nie może sprzedawać Państwa danych ani wykorzystywać ich do celów innych niż wysyłanie newsletterów. Firma Mailjet to niemiecki, certyfikowany dostawca, który został wybrany zgodnie z wymogami RODO. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. A) i f) RODO. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/. W każdej chwili można odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „Wypisz się” w newsletterze. Środki ochrony danych podlegają zawsze aktualizacjom technicznym. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie informacji o naszych środkach ochrony danych, przeglądając naszą politykę prywatności.

 

7. Korzystanie z Google Analytics

7.1 Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

7.2 Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wspólnie z innymi danymi Google.

7.3 Użytkownik może zablokować w swojej przeglądarce zapisywanie plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe. Mogą Państwo uniemożliwić przesyłanie danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.4 Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć odniesienia do konkretnych osób. Jeżeli pojawi się możliwość przypisania danych osobowych zgromadzonych na temat użytkownika do konkretnej osoby, zostanie ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

7.5 Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Na wypadek sytuacji wyjątkowych przekazywania danych osobowych do USA Google respektuje postanowienia Tarczy Prywatności EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.6 Informacje usługodawcy będącego osobą trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +35 314361001, warunki użytkowania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd informacji dotyczących ochrony danych:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8. Korzystanie z Google Adwords Conversion

8.1 Korzystamy z usługi Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem interesujących Państwa reklam, aby nasza witryna była dla Państwa bardziej interesująca i aby uzyskać uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

8.2 Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Ad Server”. W tym celu korzystamy z plików cookie Ad Server, które mierzą określone wskaźniki wydajności, takie jak reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej witryny za pomocą reklamy Google, wówczas Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie tracą ważność zwykle po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. W tym pliku cookie jako wartości analityczne przechowuje się zazwyczaj unikalny identyfikator pliku cookie, liczbę wyświetleń reklam (częstotliwość), ostatnie działania (dotyczy konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce już otrzymywać tych informacji).

8.3 Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze nie został jeszcze usunięty, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Adwords przypisywany jest inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów Adwords. My sami nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych pozostałych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

8.4 Dzięki używanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pośrednictwem tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa odpowiednio do stanu naszej wiedzy: Przez integrację konwersji AdWords Google otrzymuje informacje, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknęli naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w usłudze Google lub nie zalogowali się do niej, istnieje możliwość, że dostawca znajdzie Państwa adres IP i zapisze go.

8.5 Można odmówić udziału w tym procesie śledzenia na kilka sposobów: a) przez zmianę ustawień w przeglądarce, w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich, co wiąże się z nieotrzymywaniem reklam innych firm; b) przez wyłączenie śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby zablokować pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; c) przez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie d) przez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Należy mieć wówczas na uwadze, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej oferty może nie być możliwe.

8.6 Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google respektuje postanowienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Korzystanie z AWIN

9.1 Korzystamy z oferty firmy AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy. AWIN to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny.

9.2 Systemy afiliacyjne to internetowe formy sprzedaży, w których komercyjny dostawca (sprzedawca lub reklamodawca) płaci swoim partnerom handlowym (podmiotom stowarzyszonym lub wydawcom) zazwyczaj w formie prowizji. Dostawca udostępnia materiały reklamowe, których partner używa na swojej stronie internetowej lub może wykorzystywać inne kanały, takie jak reklama słów kluczowych lub marketing e-mailowy.

9.3 AWIN stosuje w tym celu plik cookie (patrz punkt 2). Śledzący plik cookie AWIN nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowywany jest tylko numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. partnera kierującego potencjalnego klienta, a także numer zamówienia osoby odwiedzającej witrynę oraz kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest obsługa płatności prowizyjnych pomiędzy akceptantem a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli AWIN.

9.4 Można zapobiec stosowaniu plików cookie, konfigurując odpowiednio oprogramowanie przeglądarki lub dezaktywując pliki cookie przez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie z domeny „www.awin.com” były blokowane.

9.5 Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy AWIN można znaleźć pod adresem https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

 

10. Serwis informacyjny przez WhatsApp

10.1 Na naszej stronie internetowej można zamówić usługę otrzymywania wiadomości i informacji o ofertach z naszego sklepu internetowego za pośrednictwem komunikatora „WhatsApp”. Usługę tę świadczymy za pośrednictwem firmy MessengerPeople GmbH, Schwanthaler Straße 32, 80336 Monachium, której zleciliśmy techniczną realizację wysyłki wiadomości.

10.2 Wiadomości są wysyłane za pomocą konta WhatsApp utworzonego w naszym imieniu. Wysyłając wiadomość startową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażają Państwo zgodę na to, aby nadawca wykorzystał Państwa dane osobowe (np. nazwisko i imię, numer telefonu, identyfikator komunikatora, zdjęcie profilowe, wiadomości) do bezpośredniej komunikacji i niezbędnego do tego przetwarzania danych za pomocą wybranego komunikatora. Do korzystania z tej usługi wymagane jest istniejące konto w komunikatorze danego dostawcy. Dostawcy odpowiedzialni dla danych komunikatorów to:

•Whatsapp – firma WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, której politykę prywatności można znaleźć na stronie https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

•Facebook Messenger – firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, której polityka prywatności jest dostępna na stronie www.facebook.com/about/privacy

•Telegram – firma Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Wielka Brytania, której polityka prywatności znajduje się na stronie https://telegram.org/privacy

•Insta News – firma Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, USA, z której polityką prywatności można zapoznać się na stronie apps.pylba.com/privacy

Dany dostawca otrzymuje dane osobowe (w szczególności metadane komunikacji), które są również przetwarzane na serwerach w krajach poza UE (np. USA), i w których nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. Firmy Whatsapp Inc i Facebook Inc są certyfikowane w ramach umowy o Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym oferują gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w powyższych wytycznych dotyczących ochrony danych dla danego komunikatora. Nadawca nie ma dokładnej wiedzy ani wpływu na przetwarzanie danych przez danego dostawcę. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji firmy MessengerPeople dotyczącej wysyłania wiadomości przez komunikator WhatsApp, wysyłając wiadomość o treści „STOP” do użytkownika konta WhatsApp, od którego wcześniej zamówili Państwo usługę przesyłania wiadomości. Mogą Państwo również zażądać usunięcia powyższych danych od firmy MessengerPeople w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość o treści „USUŃ WSZYSTKIE DANE” do użytkownika odpowiedniego konta WhatsApp.

10.3 Informacje na temat użytkowania i działania serwisu informacyjnego realizowanego przez firmę MessengerPeople można również znaleźć podczas zamawiania żądanych wiadomości. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych przez firmę MessengerPeople są dostępne również w polityce prywatności firmy MessengerPeople pod adresem https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.

 

11. Wykorzystywanie danych do reklamy pocztowej i prawo do sprzeciwu

11.1 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zapisania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile w ramach stosunku umownego otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje – Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia i danych dotyczących zawodu, branży lub działalności gospodarczej w zestawieniu do wykorzystania we własnych celach reklamowych, np. do przesyłania pocztą ciekawych ofert ii informacji o naszych produktach. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych w tych celach, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane powyżej.

 

12. Przypomnienie o ocenie przez wiadomość e-mail

12.1 Jeśli wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, klikając przycisk przeznaczony do tego celu, wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przypomnienia o przesłaniu oceny Państwa zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane powyżej.

 

13. Korzystanie z CrossEngage

13.1 Na tej stronie internetowej technologie firmy CrossEngage GmbH, Bertha Benz Straße 5, 10557 Berlin, zbierają w celach marketingowych informacje o zachowaniu i preferencjach zakupowych zalogowanych gości i przechowują je na platformie SaaS firmy CrossEngage GmbH. W tym celu wykorzystywany jest Państwa sesyjny plik cookie w naszym sklepie internetowym (patrz punkt 2). Dane te stanowią dla nas podstawę do wysyłania tym użytkownikom zindywidualizowanych wiadomości za pośrednictwem wielokanałowych kampanii marketingowych, pod warunkiem, że użytkownicy zarejestrowali się w danym kanale marketingowym zgodnie z przepisami o ochronie danych. Ma to na celu uczynienie naszej oferty bardziej interesującą dla użytkowników. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

13.2 W przypadku klientów, którzy złożyli zamówienie lub zalogowali się na swoje konto klienta, wykorzystywane są następujące dane osobowe:

•Podstawowe dane osobowe

•Podstawowe dane umowy

•Historia klienta

•Dane strumienia kliknięć związanych z użytkownikiem

•Dane rozliczeniowe umowy

13.3 Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do wyświetlania osobistych ofert i promocji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres optout@crossengage.io.

13.3 Informacje na temat użytkowania i działania serwisu informacyjnego realizowanego przez firmę MessengerPeople można również znaleźć podczas zamawiania żądanych wiadomości. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych przez firmę MessengerPeople są dostępne również w polityce prywatności firmy MessengerPeople pod adresem https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.

13.4 Więcej informacji na temat technologii firmy CrossEngage można znaleźć w wytycznych firmy CrossEngage dotyczących ochrony danych na stronie https://www.crossengage.io/de/datenschutzerklaerung/.

 

14. Facebook-Pixel, Custom Audiences i Facebook-Conversion Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online oraz w związku z realizacją tych celów wykorzystujemy w naszej ofercie online tak zwany „Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook (zwanej daje „Facebook”), którą zarządza firma Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub dla użytkowników z UE – firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Facebook ma certyfikat zgodności z umową o Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym daje gwarancję, że będzie przestrzegać europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Podstawę prawną tego działania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, przy czym opieramy się na następujących prawnie uzasadnionych interesach: Za pomocą usługi Facebook-Pixel serwis Facebook może zdefiniować osoby oglądające naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. „Facebook-Ads”). W związku z tym wykorzystujemy Facebook-Pixel do wyświetlania reklam Facebook-Ads tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub które mają określone cechy (np. zainteresowania danymi tematami lub produktami, które są definiowane na podstawie odwiedzanych stron internetowych), dane te przekazujemy Facebookowi (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą usługi Facebook-Pixel chcielibyśmy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie są uciążliwe. Facebook-Pixel pozwala nam również zdobyć informację na temat skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Conversion”).

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych Facebooka dotyczących korzystania z danych. Ogólne informacje na temat prezentacji reklam na Facebooku można znaleźć w wytycznych dotyczących wykorzystania danych na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/policy. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące usługi Facebook-Pixel i jej działania można znaleźć w sekcji pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniu i wykorzystywaniu przez Facebook-Pixel Państwa danych do wyświetlania reklam Facebook-Ads. W celu określenia, jakie typy reklam mają zostać wyświetlane na Facebooku, można otworzyć stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne. Ponadto oferujemy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec używania usługi Facebook-Pixel bezpośrednio w sklepie internetowym. W tym celu na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner zawierający link do rezygnacji. Decyzja użytkownika jest przechowywana w przeglądarce za pomocą tzw. „Web Storage API” (HTML5 Storage Object) z nieograniczonym okresem ważności.

Można również sprzeciwić się stosowaniu plików cookie, które są używane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem strony dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci (http://optout.networkadvertising.org/), a także za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej (http://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

15. Weryfikacja adresu

Korzystamy z usług firmy Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf w celu weryfikacji/korekty adresów zamówień. W związku z powyższym przekazujemy Państwa dane (imię i nazwisko, adres) firmie Deutsche Post Direkt GmbH w celu weryfikacji adresu (sprawdzenia możliwości dostarczenia przesyłki). Podstawę prawną dla tego przesyłania i przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży, aby zapewnić możliwości dostarczenia przesyłek towarów oraz uniknąć niepotrzebnego dalszego przetwarzania adresu dostawy lub zwrotów w przypadku nieprawidłowych danych adresowych. Przekazane dane zostaną usunięte przez usługodawcę nie później niż 90 dni po zakończeniu zleconych prac.

Informacje o ochronie danych w firmie Deutsche Post Direkt GmbH i prawie do sprzeciwu można znaleźć tutaj: https://www.deutschepost.de/de/d/deutsche-post-direkt/deutsche-post-direkt-datenschutz.html

 

16. Bezpieczeństwo danych

16.1 Używamy szeroko rozpowszechnionego certyfikatu bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, użyjemy zamiast tego technologii 128-bitowej v3. Symbol zamkniętego klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki pozwala sprawdzić, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej.

16.2 Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

17. Członkostwo w DealClub

17.1 Uczestnictwo w programie benefitowym odbywa się na określonych warunkach uczestnictwa. W celu zawarcia umowy uczestnictwa lub wypełnienia jej warunków przechowywane przez nas Państwa dane klienta (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane dotyczące płatności) będą rozbudowywane i przetwarzane do dnia wygaśnięcia Państwa członkostwa w programie benefitowym. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

17.2 Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane klienta będą przechowywane w związku z wymogami prawa podatkowego i handlowego przez okres dziesięciu lat, a następnie zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przechowywanie lub przetwarzanie w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia ustawowych obowiązków archiwizacji i przechowywania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

17.3 Nie ma obowiązku podawania w/w danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do udziału w programie benefitowym. Bez udostępnienia danych nie może nastąpić komunikacja, zawarcie umowy ani jej realizacja.

 

IV. Gromadzenie danych osobowych w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, poczty i telefonu

 

1. Gromadzenie danych osobowych od klientów, interesantów i dostawców

1.1 Gromadzimy Państwa dane osobowe jako naszych klientów, interesantów lub dostawców tylko wówczas, gdy przekażą je nam Państwo e-mailem, pocztą lub telefonicznie. Zbieramy informacje, które pojawiają się podczas kontaktu z nami. Dotyczy to w szczególności podanego imienia i nazwiska oraz podanych danych kontaktowych, daty i powodu nawiązania kontaktu. Dane osobowe zebrane od Państwa będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO) lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 a) RODO) i które są opisane w niniejszej polityce prywatności. W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.2 Nie ma obowiązku podawania w/w danych osobowych. Przekazane dane mogą być niezbędne do zawarcia umowy. Bez udostępnienia danych nie może nastąpić komunikacja, zawarcie umowy ani jej realizacja.

1.3 Przekazywanie odpowiednich danych w każdym indywidualnym przypadku odbywa się na podstawie przepisów ustawowych lub porozumienia umownego do organów publicznych przy współistnieniu nadrzędnych przepisów prawa, do zewnętrznych usługodawców lub innych wykonawców oraz do innych podmiotów zewnętrznych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę lub jest to dopuszczalne ze względu na nadrzędny interes. Nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych odbiorcy w państwie trzecim (niebędącym członkiem UE/EOG) ani organizacji międzynarodowej.

1.4 Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku przekazanych danych osobowych ma to miejsce wówczas, gdy dana rozmowa z Państwem została zakończona. Rozmowę uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Jeżeli przekazane dane podlegają obowiązkowi przechowywania zgodnie z wymogami prawa podatkowego i handlowego, będą przechowywane przez okres dziesięciu lat, a następnie zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przechowywanie lub przetwarzanie w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia ustawowych obowiązków archiwizacji i przechowywania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

2. Zbieranie danych osobowych kandydatów podczas procesu rekrutacji

2.1 Gromadzimy Państwa dane osobowe jako kandydata w procesie rekrutacji tylko wtedy, gdy przekażą je nam Państwo z własnej woli za pośrednictwem wiadomości e-mail, pocztą lub telefonicznie. Dotyczy to zarówno podań o pracę z ogłoszeń rekrutacyjnych, jak i aplikacji przesłanych z własnej inicjatywy. Zbieramy informacje, które są przekazywane podczas procesu rekrutacji. Informacje te obejmują w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, zainteresowania, dane dotyczące kwalifikacji, wykształcenia oraz kariery zawodowej. Zebrane od Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO, § 26 federalnej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG)).

2.2 Nie ma obowiązku podawania w/w danych osobowych. Przekazane dane mogą być potrzebne do zawarcia w przyszłości umowy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Bez udostępnienia danych nie może nastąpić komunikacja, realizacja procesu rekrutacyjnego ani zawarcie umowy.

2.3 Odpowiednie dane w każdym indywidualnym przypadku są przekazywane na podstawie przepisów ustawowych lub ustaleń umownych. Dane są przekazywane pracownikom działu kadr, członkom kierownictwa oraz kierownikowi odpowiedniego działu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych odbiorcy w państwie trzecim (niebędącym członkiem UE/EOG) ani organizacji międzynarodowej.

2.4 Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dlatego w przypadku odrzucenia Państwa kandydatury i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przechowujemy Państwa dane przez sześć miesięcy od momentu powiadomienia Państwa o decyzji o odrzuceniu. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie danych, okres ten wynosi dwa lata. Wtedy albo usuniemy Państwa dane, albo ponownie poprosimy o Państwa zgodę. W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Obecność w mediach społecznościowych

 

1.1 Obecnie korzystamy z następujących sieci społecznościowych, usług komunikacyjnych i platform: Facebook, Google+, Twitter i Instagram. Utrzymujemy obecność w mediach społecznościowych przede wszystkim w celu komunikowania się z klientami, interesantami i użytkownikami, w celu zwiększenia świadomości naszej marki oraz w celu reklamowania naszych produktów i usług.

1.2 Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów ich przechowywania. Nie mamy również informacji o usuwaniu zgromadzonych danych.

1.3 Dany dostawca zapisuje zebrane o Państwie dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub tworzenia swojej strony internetowej w oparciu o istniejące potrzeby. Taka analiza ma miejsce w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam opartych na potrzebach. Podstawą prawną dla korzystania z obecności w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ komunikowanie się i informowanie klientów oraz zainteresowanych stron o tej obecności leży w naszym uzasadnionym interesie. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 a), 7 RODO, o ile dany dostawca uzyskał Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.4 Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę, a także Państwa prawa i opcje ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach dostawcy o ochronie danych. W każdym przypadku mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą, aby skorzystać z tego prawa. Również w przypadku dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, odsyłamy Państwa do danego dostawcy. Tylko dostawcy mają dostęp do Państwa danych i mogą np. udzielić informacji lub usunąć dane. W pozostałych przypadkach jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dodatkowe informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Współpracujemy z Facebookiem na podstawie umowy zgodnie z art. 26 RODO, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook respektuje postanowienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google respektuje postanowienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter respektuje postanowienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

VI. Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

 

1. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, w każdej chwili mogą ją Państwo cofnąć. Cofnięcie zgody, po poinformowaniu nas o tym, wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Jeżeli opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na wadze interesów, mogą się Państwo temu sprzeciwić. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem, co wyszczególniliśmy w powyższym opisie funkcji. Jeśli wyrażają Państwo sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób, w jaki to robiliśmy. W przypadku wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo dostosujemy je lub wskażemy nasze ważne i zasadne powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

3. Oczywiście w każdej chwili mogą sprzeciwić się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie wobec przetwarzania danych w celach reklamowych mogą poinformować nas Państwo, używając następujących danych kontaktowych: SportSpar GmbH, Gustav-Adolf-Ring 7, 04838 Eilenburg (Niemcy), tel.: + 49 34237007-0, e-mail: datenschutz@sportspar.de

 

VII. Państwa prawa

 

1. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o istnieniu prawa do wniesienia skargi, o pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały zgromadzone przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.

2. Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo niezwłocznie zażądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas. Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie ma na celu korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienie obowiązku prawnego lub kiedy jest to wymagane ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, egzekucji roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.

3. Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo ich dokładność, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w sytuacji, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, a Państwo odmawiają ich usunięcia ze względu na dochodzenie, egzekucję lub obronę roszczeń prawnych lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

4. Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przesłania do innej odpowiedzialnej osoby.

5. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę. W rezultacie nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

6. Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, np. do właściwego dla nas saksońskiego inspektora ochrony danych, Bernhard von Lindenau Platz 1, 01067 Drezno, tel.: + 49 3514935401, e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de.

 

VIII. Aktualny stan i zmiany w niniejszej polityce prywatności

 

1. Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i została zaktualizowana w czerwcu 2018 r.

2. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i prezentowanych na niej ofert lub ze względu na modyfikowane wymogi prawne lub urzędowe zmiana niniejszej polityki prywatności może okazać się konieczna. Aktualna wersji polityki prywatności oraz możliwość jej wydrukowania są dostępne w każdej chwili na stronie internetowej https://www.sportrabat.pl/polityka-prywatnosci.