Markowe artykuły w cenach obniżonych aż do -80%
Darmowa dostawa dla zamówień na kwotę powyżej 500 złotych
Zmień język:

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, rozumianemu jako osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnych w celach, które w przeważającej mierze nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami:

 

Prawo do odstąpienia od umowy (umowy kupna – sprzedaży)

 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania konkretnej przyczyny w ciągu 14 dni. 

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy zwrócić się do nas na poniższy adres

 

Sportspar GmbH
Gustav-Adolf-Ring 7
04838 Eilenburg
Niemcy

 

Tel.: + 49 34237007-0
Faks: + 49 34237007-40

E-mail: kontakt@sportrabat.pl

 

przesyłając jednoznaczną deklarację (np. w postaci listu pocztowego, faksu lub wiadomości e-maila) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą skorzystać Państwo z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co nie jest jednak obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy lub jednoznaczną deklarację można wypełnić i przesłać do nas również za pośrednictwem naszej strony internetowej Wzór formularza odstąpienia od umowy.pdf. W przypadku skorzystania z tej opcji wyślemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy rodzaj dostawy), bez nieuzasadnionej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, które użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inną metodę zwrotu; w żadnym przypadku nie poniosą Państwo dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Są Państwo zobowiązani do odesłania lub przekazania nam towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem czternastu dni. Pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu towarów leży po Państwa stronie.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towarów tylko w przypadku, gdy wynika ono z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania.

 

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy (Członkostwo w DealClubie i inne usługi)

 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania konkretnej przyczyny w ciągu 14 dni. 

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy zwrócić się do nas na poniższy adres

 

Sportspar GmbH
Gustav-Adolf-Ring 7
04838 Eilenburg
Niemcy

 

Tel.: + 49 34237007-0
Faks: + 49 34237007-40

E-mail: kontakt@sportrabat.pl

 

przesyłając jednoznaczną deklarację (np. w postaci listu pocztowego, faksu lub wiadomości e-maila) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą skorzystać Państwo z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co nie jest jednak obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy lub jednoznaczną deklarację można wypełnić i przesłać do nas również za pośrednictwem naszej strony internetowej Wzór formularza odstąpienia od umowy.pdf. W przypadku skorzystania z tej opcji wyślemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy rodzaj dostawy), bez nieuzasadnionej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, które użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inną metodę zwrotu; w żadnym przypadku nie poniosą Państwo dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

W przypadku żądania, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani do zapłacenia nam kwoty należnej za część usług – w odniesieniu do całkowitego zakresu usług świadczonych w umowie – wykonanych do momentu, w którym poinformowali nas Państwo o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z jej treścią.

 

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy